Logo
cs:Loading...

PRAVIDLA PRODEJE VSTUPENEK
Definice:
FUNZEUM Sp. z o. o. je soukromá společnost s právní subjektivitou, zapsaná v Národním soudním rejstříku pod číslem 0000892621, NIP: 7162832160 a REGON: 388552581. Sídlo společnosti je na adrese: ul. 6-go 1. srpna, 24-100 Puławy, a turistické zařízení se nachází na ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice. Kontaktní údaje: e-mail: [email protected], webové stránky: www.funzeum.pl, telefon: +48 518 080 422.
Vstupenka - doklad opravňující k využití Akce pořádané Funzeum Sp. z o. o. ve stanovené lhůtě včetně poplatku za akci v souladu s údaji obsaženými na vstupence.
Kupující - osoba, která nakupuje jednotlivé nebo skupinové vstupenky jak online (sklep.funzeum.pl), tak na pokladně nebo pomocí automatu na vstupenky v prostorách Funzeum Sp. z o. o.
Účastník – fyzická osoba, která se na základě Vstupenky zúčastní Akce.
Organizovaná skupina – skupina Účastníků minimálně 15 osob, pro které jeden Kupující zakoupil Vstupenky na Akci.
Akce – tematické procházky a speciální akce pořádané Funzeum a konající se v souladu s termíny uvedenými na Vstupence a v souladu s Návštěvním řádem dostupným na webových stránkách (místo pro odkaz).
§1
Všeobecné podmínky
Účelem těchto Pravidel je stanovit obecná pravidla pro prodej a distribuci Vstupenek na akci ve Funzeu.
Zakoupením Vstupenky přijímá Kupující ustanovení tohoto řádu a pravidla pro využívání atrakcí obsažená v Návštěvním řádu (www.funzeum.pl/regulamin-zwiedzania.pdf).
Vstupenky na Akce lze zakoupit prostřednictvím webových stránek (sklep.funzeum.pl), v pokladnách nebo pomocí automatu na vstupenky. Ceník, otevírací dobu zařízení a seznam aktuálních akcí naleznete na webových stránkách (www.funzeum.pl) a v pokladnách zařízení.
Vzhledem ke specifickým bezpečnostním předpisům si zařízení vyhrazuje právo regulovat počet prodávaných Vstupenek.
Vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu do Funzea pouze v den uvedený na Vstupence. Opravňuje vás používat Událost po dobu až 3 hodin.
§2
Rezervace vstupenek
Rezervace vstupu na Akci pro jednotlivého zákazníka probíhá automaticky po zakoupení Vstupenky prostřednictvím webové stránky (sklep.funzeum.pl).
Prohlídky pro organizované skupiny jsou možné pouze po předchozí rezervaci (minimálně 7 dní před termínem Akce). Rezervace je možné provést telefonicky (+48518080228) nebo e-mailem ([email protected]). Platba za vstupenky by měla být provedena na pokladně v den akce. Rezervace pro organizované skupiny je nutné vyzvednout 15 minut před začátkem Akce.
§3
Nákup Vstupenek
Ceny vstupenek jsou včetně DPH. Chcete-li obdržet fakturu s DPH, vyberte v procesu objednávky možnost Faktura s DPH a uveďte správné údaje potřebné k jejímu vystavení. Podle nařízení ministra financí ze dne 26. července 2010 o výjimkách z povinnosti vést evidenci pomocí registračních pokladen (Sbírka zákonů z roku 2010, č. 138, pol. 930) je prodej Vstupenek v rozsahu Objednávky a platby přes internet nepodléhají fiskalizaci, proto Objednatel neobdrží daňový doklad.
Platby za Vstupenky při nákupu online se provádějí prostřednictvím platformy PayU. Platební operátor - PayU SA se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, národní platební instituce, pod dohledem Polského úřadu pro finanční dohled, zapsaná v Registru platebních služeb pod číslem IP1/2012, zapsaná v Registru podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, se základním kapitálem 4 944 000 PLN, plně splaceno, s daňovým identifikačním číslem NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Kontakt +48 61 60528 (pracovní dny: 8:00-20 :00), obchodní kancelář: spol. Jana Pawła II 22, 00-133 Varšava.
Využívání platebních služeb Platebního operátora probíhá po přesměrování na web payu.pl za podmínek stanovených Platebním operátorem v tam zpřístupněných pravidlech. Před použitím platebních služeb je Kupující povinen se seznámit s předpisy Platebního operátora a přijmout jeho podmínky.
Při nákupu na pokladně lze platit platební kartou, BLIK kódem a hotovostí. Nákup prostřednictvím automatu vyžaduje platbu kartou nebo BLIK kódem.
Pro online nákup Vstupenky přejděte na web Funzeum sp. z o. o. v záložce Vstupenky (sklep.funzeum.pl) a vyplňte správně formulář podle zobrazených pokynů. Po zaplacení nákupu a zaúčtování platby bude Vstupenka zaslána jako příloha PDF na emailovou adresu uvedenou Kupujícím. Je zvláště důležité uvést správnou e-mailovou adresu, protože elektronická vstupenka se odesílá